چرا بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر، رایج ترین و کامل ترین نوع بیمه می باشد که شامل دو بخش بیمه اي و سرمایه گذاري است. بنابراین چنانچه بیمه شده در مدت اعتبار بیمه نامه فوت کند، سرمایه فوت مندرج در بیمه نامه به ذي نفعان پرداخت خواهد شد؛ اگر در مدت زمان بیمه، در اثر حادثه، بیمه شده دچار آسیب یا نقص عضو شد، هزینه ها مطابق با دستورالعمل هاي بیمه مرکزي به فرد مذکور پرداخت می شود. در طول مدت زمان بیمه، تقریبا نیمی از حق بیمه پرداختی فرد بیمه شده در قلک سینا پس انداز شده و مشمول سود سالانه قرار می گیرد و در پایان قرارداد بیمه عمر، سرمایه مذکور که نسبت به .پرداختی ها، مبلغ قابل توجهی می باشد به فرد بیمه شده پرداخت می گردد

بیمه

پوشش های بیمه عمر

بیمه

مزایای سرمایه گذار بیمه عمر

بیمه

طرح ۹۹ سینا

طرح ۹۹ سینا چیست؟

در کنار تمامی مزایاي اصلی بیمه عمر، به مناسبت سال ۹۹ ، طرح ۹۹ سینا به عنوان خدمتی جدید از شرکت بیمه سینا و با عاملیت نمایندگی کد ۶۲۷۴ ، به منظور افزایش سطح دانش سرمایه گذاري براي اقشار مختلف جامعه طراحی شده است. در راستاي این طرح افراد می توانند در مدت زمانی کوتاه سرمایه اي در محدوده ۹۹ تا ۹۹۰ میلیون تومان دریافت کرده و به موازات آن در کلاس هاي سطح بندي شده آموزش هوش مالی و تحلیل تکنیکال بازارهاي مالی شرکت نمایند تا ضمن کسب سرمایه بتوانند از این سرمایه در چرخه اقتصاد ملی استفاده کرده و در کنار تولید ثروت از سرمایه .خودشان، در رونق ملی نیز سهیم باشند

اخبار و رویداد ها

ارتباط با ما