محصولات بیمه ای
بیمه های باربری و وجوه

بیمه های باربری و وجوه


بیمه باربری : بیمه باربری یا حمل و نقل کالا پوششی است که در آن بیمه گر در قبال دریافت حق بیمه متناسب با پوشش بیمه ای از بیمه گذار، تعهد می کند چنانچه کالای مورد بیمه در جریان حمل و نقل و جابجایی از مبدا به مقصد (مندرج در بیمه نامه) و به علت یکی از خطرات تحت پوشش بیمه نامه تلف یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار متحمل پرداخت هزینه هایی گردد، زیان وارده به کالا را جبران کند وهزینه را هم بپردازد .


بیمه وجوه : آنچه که در این نوع بیمه ن

نوع بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد وجوه شامل انواع اسکناس ها و مسکوکات رایج داخلی و خارجی ، انواع شمش و سکه (طلا و نقره) ، انواع چک های بانکی تضمین شده ، انواع اوراق بهادار ، اوراق مشارکت ، اوراق قرضه دولتی ، اوراق سهام ، گواهی سپرده و ... (از جمله تمبر ، سفته ها و برات های تمبر شده و تحریر شده و چکهای واگذاری مشتریان) می باشد .

**************************************************

بیمه وارداتی : در این حالت مبدأ حرکت خارج و مقصد داخل ایران می باشد .

بیمه صادراتی : در این حالت مبدأ داخل ایران و مقصد خارج از ایران می باشد .

بیمه داخلی : در این حالت مبدأ و مقصد داخل ایران می باشد .

بیمه ترانزیت : مبدأ و مقصد در این نوع بیمه ها خارج از ایران می باشد ، بطوریکه ایران در مسیر حمل قرارگیرد .

بیمه وجوه در صندوق : بانکها ، موسسات مالی ، شرکتها و به عبارتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند وجوه نقد موجود در گاوصندوق و یا دستگاه ATM و ... خویش را که شامل : وجه نقد و اوراق بهادار و مسکوکات می باشد در ۲۴ ساعت شبانه روز در مقابل خطرات تحت پوشش این بیمه نامه ، بیمه نمایند .

وجوه در گردش : بانکها ، موسسات مالی و شرکتها برای انتقال پول از دفاتر خود به بانکها و واحدهای تابعه و یا مقاصد اعلام شده در فرم پیشنهاد در داخل شهرها و بین شهرها (سراسر کشور) در قبال خطرات تحت پوشش این بیمه نامه ، بیمه وجوه در گردش تهیه می نمایند .

*********************************************

 

نحوه خرید بیمه نامه :

بیمه گذار درخواست برای اعلام نرخ و شرایط را برای بیمه گر ارسال می نماید و سپس فرم پیشنهاد مربوطه توسط بیمه گذار تکمیل و بر اساس مندرجات آن نرخ و شرایط مناسب به بیمه گذار اعلام می گرددو در صورت قبول نرخ و شرایط از سوی بیمه گذار ، بیمه گر نسبت به صدور بیمه نامه مطابق با درخواست بیمه گذار اقدام می نماید .

نویسنده : سید مهدی موسوی بایگی
تاریخ : 27-02-99

سایر بیمه ها

بیمه های باربری و وجوه

بیمه های باربری و وجوه

ادامه مطلب
بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل

ادامه مطلب
بیمه های مهندسی و ساخت

بیمه های مهندسی و ساخت

ادامه مطلب