محصولات بیمه ای
بیمه های اشخاص

بیمه های اشخاص


بیمه اشخاص جبران بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگان است که در تعهد بیمه گر پایه نیست وطی این بیمه نامه در تعهد بیمه گر قرار گرفته است. بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران: جبران هزینه های پزشکی و غیرپزشکی و ارائه سایر خدمات به اتباع خارجی در مدت اقامت در کشور ایران بیمه نامه مسافرتی مسافرین عازم به خارج از کشور: جبران هزینه های پزشکی و غیرپزشکی و ارائه سایر خدمات به اتباع ایرانی در مدت اقامت درخارج از کشور

ج از کشور ایران

زیر رشته ها

بیمه درمان تکمیلی

بیمه مسافرت اتباع خارجی

بیمه مسافرت مسافرین خارج از کشور 

بیمه ....

نویسنده : سید مهدی موسوی بایگی
تاریخ : 28-02-99

سایر بیمه ها

بیمه های زندگی

بیمه های زندگی

ادامه مطلب
بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل

ادامه مطلب
بیمه های مسئولیت

بیمه های مسئولیت

ادامه مطلب